doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Świadczymy usługi doradztwa podatkowego firmom oraz instytucjom z branży handlowej, usługowej i produkcyjnej oraz małym i średnim przedsiębiorcom, proponując:

• Pomoc w wyborze formy prawnej

• Sporządzanie deklaracji podatkowych w pełnym zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od nieruchomości, podatku lokalnego

• Sporządzanie rozliczeń rocznych CIT i PIT

• Bieżący nadzór nad prawidłowością rozliczeń z budżetem

• Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w zakresie zobowiązań podatkowych

• Występowanie o nadanie numeru identyfikacji podatnika (NIP) oraz aktualizacja danych w razie ich zmiany

• Przygotowywanie – w razie wystąpienia takiej potrzeby – innych dokumentów, rozliczeń i deklaracji dla organów podatkowych

• Reprezentowanie przed organami skarbowymi

• Uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i odwoławczych

• Sporządzanie odwołań od decyzji skarbowych

Siedziba

Biuro Rachunkowe siedziba w Katowicach:

ul. Ligocka 103 bud. 1C, pok. 106

40-568 Katowice

tel.: +48 663 774 053

tel.: +48 32 205-81-10

biurokatowice@kancelariakpr.pl

Godziny otwarcia:

Pon-Pt: 8:00 - 16:00

Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwy
kontakt w innych godzinach.

Partnerzy