Usługi atestacyjne i inne usługi biegłego rewidenta

Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z o.o.

Usługi atestacyjne i inne usługi biegłego rewidenta

KBR Spółka z o.o. świadczy usługi atestacyjne, wynikające z Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa, w tym m.in.:

– badanie planu przekształcenia, w tym badanie wyceny aktywów i pasywów (w trybie uproszczonym przekształcenia),
– badanie planu połączenia,
– badanie planu podziału,
– badanie sprawozdania założycieli bądź sprawozdania zarządu spółki akcyjnej jeśli przewidziane są wkłady niepieniężne (aporty),
– badanie bilansu i rachunku zysków i strat spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki,
– badanie rachunkowości oraz działalności spółki z o.o. na żądanie wspólników,
– wycena akcji spółki akcyjnej podlegających przymusowemu wykupowi lub wykupowi w przypadku istotnej zmiany przedmiotu działalności,
– audyt wykonania przez inwestorów zobowiązań wynikających z umów prywatyzacyjnych.

W dotychczasowej działalności, na zlecenie sądów gospodarczych, zrealizowaliśmy zlecenia z wyżej wymienionego zakresu, będąc wybierani m.in. przez sądy rejonowe w Katowicach, Gliwicach.

Kontakt

 

Sekretariat Zarządu:

(32) 202-57-02

fax (32) 205-81-10

biuro@poczta.kbr.pl

Adres

 

Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

ul. Rolna 43

40-555 Katowice

NIP 634-10-19-676

REGON 272710179

KRS 0000119390

Oddział w Czechowicach-Dziedzicach:

ul. Legionów 46

43-502 Czechowice-Dziedzice

(32) 215-23-74

Godziny pracy

 

Poniedziałek – Piątek:

8:00 – 16:00

Jak do nas trafić?